Zalewy silikonowe stosuje się w celu zabezpieczania delikatnych układów elektronicznych przed: uszkodzeniami mechanicznymi, wibracjami, wysokimi i niskimi temperaturami, szokiem termicznym, wilgocią, wodą, zanieczyszczeniami i światłem UV. Hermetyzacja układów zwiększa ich niezawodność, może również poprawić niektóre parametry np. izolację elektryczną, odprowadzanie ciepła czy emisję światła. W odróżnieniu od żywic epoksydowych i większości poliuretanowych, elektroniczne moduły zabezpieczone zalewami silikonowymi są naprawialne.

ACC Silicones posiada w ofercie:

  • Zalewy silikonowe ogólnego zastosowania
  • Zalewy silikonowe przeźroczyste, o dużej odporności na swiatło UV
  • Zalewy silikonowe termoprzewodzące


Hermetyzacja modułów elektronicznych może wydawać się prosta, wymaga jednak bardzo starannej selekcji odpowiedniego materiału. Do zabezpieczania elektroniki stosuje się wiele materiałów między innymi: poliuretany, epoksydy, silikony, akryle. Każdy materiał ma swoje zalety, ale również ograniczenia. Dlatego ważne jest poznanie i zrozumienie chemicznych i fizycznych właściwości każdego systemu, celem dobrania optymalnego materiału do danej aplikacji, procesu produkcji.

Dlaczego stosować zalewy silikonowe?
Materiały silikonowe mają wiele cennych właściwości fizyko-chemicznych:

  • Szeroki zakres temp. pracy od - 60 oC do 300 oC
  • Doskonałą izolację elektryczną
  • Elastyczność
  • Zróżnicowaną twardości od A80 w skali Shore (SE2003) do bardzo miękkich żeli 00 w skali Shore
  • Odporność na światło UV
  • Odporność na chemikalia, wilgotność, wodę
  • Są nietoksyczne lub o niskiej toksyczności


Naturalne właściwości silikonów, mogą być dalej modyfikowane aby uzyskać np. podwyższone przewodnictwo cieplne, niepalność, przewodnictwo elektryczne czy adhezję. Dobierając odpowiednie polimery i wypełniacze można stworzyć materiał o określonej lepkości, kolorze, twardości.

Systemy utwardzania zalew silikonowych:
Zalewy silikonowe ze względu na sposób  utwardzania dzielą się  na dwia systemy: kondensacyjny i addycyjny.


System kondensacyjny:
W systemie kondensacyjnym utwardzanie następuje pod wpływem wilgoci w powietrzu i nie można go przyspieszyć stosując wyższe temperatury. Proces przebiega prawidłowo gdy materiał utwardzany ma dostęp do powietrza atmosferycznego, gdzie wilgotność jest nie mniejsza niż 50%. System kondensacyjny jest stosowany przez ACC Silicones w:1-składnikowych klejach uszczelniających, lakierach, 1 i 2 składnikowych zalewach silikonowych.

System addycyjny:
W systemie addycyjnym katalizator platynowy powoduje proces utwardzania, podczas tego procesu nie są uwalniane żadne uboczne substancje chemiczne. Proces zainicjowany po zmieszaniu składnika A i B, może być zakończony nawet w zamkniętej obudowie bez dostępu powietrza. Dwuskładnikowe systemy addycyjne utwardzają się w temperaturze pokojowej. Proces ten można znacznie przyspieszyć stosując wyższe temperatury, bez wpływu na właściwości finalne elastomeru.
Platynowy katalizator stosowany w 2 składnikowych zalewach silikonowych, jest wrażliwy na pewne substancje chemiczne, które powodują zahamowanie procesu utwardzania. Należy unikać kontaktu nie utwardzonych zalew, żeli silikonowych o systemie addycyjnych z substancjami takimi jak: siarka, fosfor, stabilizatory PVC, katalizatory żywic epoksydowych, silikony z systemem kondensacyjnym. Z 1 składnikowych klejów silikonowych RTV, tylko ALKOXY nie wywołują  tego zjawiska.

Karta TDS Produkt 

System
utwardzania

Lekość po zmieszaniu MPa Kolor Twardość
Shore'a
Zakres temp. pracy 

Czas
zastyg.
25 °C

Czas utwardzaniaPrzewod. cieplne
W/mK
25°C 100°C 
2 składnikowe zalewy silikonowe do hermetyzacji          
 TDS QLE1102 Addycyjny 2000 Przeźroczysty odporny na UV 45 -50°C do +200°C <24h 180 min 30 min 0,18
 TDS QSil12 Kondensacyjny 1100 Przeźroczysty
odporny na UV
19 -50°C do +220°C 120 min 16 h - 0,18
 TDS QSil216 Addycyjny 4500 Przeźroczysty
odporny na UV
40 -60°C do +204°C 240 min 20 h 60 min 0,18
 TDS QSil218 Addycyjny 3000 Przeźroczysty
odporny na UV
59 -60°C do +200°C 360 min 24-48h 60 min 0,18
 TDS QSil222 Addycyjny 2200 Przeźroczysty
odporny na UV
59 -60°C do +200°C 1440 min - 120 min 0,18
 TDS QSil229 Addycyjny 2900 Przeźroczysty
odporny na UV
59 -60°C do +200°C - - 120 min 0,18
 TDS QSil430 UL Addycyjny 25 000 Szary 33 -55°C do +250°C 14 min 5 h - 0,3
 TDS QSil550 UL Addycyjny 6000 Szary 55 -50°C do +275°C 30 min 24 h 7 min 0,37
 TDS QSil553 UL Addycyjny 4500 Szary 32 -50°C do +260°C 180 min 24 h 7 min 0,68
 TDS QSil556 UL Addycyjny 1700 Szary 46 -50°C do +275°C 65 min 24 h 15 min 0,32
TDS  QSil573 UL Addycyjny 6000 Szary 65 -50°C do +200°C 60 min 24 h 35 min 0,9
 TDS SE2003 Addycyjny 35 000 Ceglasty 80 -50°C do +250°C 120 min 24 h 30 min 1,27
 TDS SE2005 Kondensacyjny 9000 Biały 40 -50°C do +220°C 60 min 24 h - 0,24
TDS SE2011 Kondensacyjny 4000 Czarny 23 -50°C do +220°C 20 min 2 h - 0,2
TDS SE3000 Addycyjny 1 950 Pomarańcz 40 -70°C do +250°C 50 min 4 h 6 min 1,17
 TDS Silcoset 101 Kondensacyjny 40 000 Czerwony 61 -60°C do +250°C 60 min 4 h - 0,37
 TDS Silcoset 105 Kondensacyjny 9 000 Biały 45 -60°C do +220°C 50 min 7 h - 0,2