Żywice poliuretanowe i żywice epoksydowe

Poradnik przetwarzania

 

Poniżej umieszczone zostały fachowe porady dotyczące przetwarzania żywic poliuretanowych i żywic epoksydowych. Omówiliśmy także procedury przetwarzania preparatów silikonowych wyprodukowanych przez koncert ACC Silicones.

Zapraszamy do lektury!

 

Przy pracy z żywicami poliuretanowymi i epoksydowymi należy pamiętać o:

  • dokładnym wymieszaniu każdego ze składników
  • precyzyjnym wagowym lub objętościowym przestrzeganiu proporcji mieszania, zgodnie z danymi w TDS’e
  • dokładnym wymieszaniu komponentów ze sobą
  • odpowietrzeniu pęcherzyków powietrza
  • zalewaniu od najniższego punktu formy
  • unikaniu wilgoci, najlepiej aby zalewane elementy miały o 15-20°C wyższa temp. od otoczenia
  • zamykaniu pojemników z żywicą i utwardzaczem zaraz po pobraniu materiału, aby nie pochłaniały wilgoci  i nie utleniały się


Poniżej najczęstsze problemy przy przetwarzaniu żywic i porady jak im przeciwdziałać.