Kleje silikonowe znakomicie sprawdzają się w trudnych warunkach środowiskowych, mają dobrą stabilność oraz reaktywność cieplną i oksydacyjną. Odporne na niskie i wysokie temperatury, zachowują elastyczność nawet przy bardzo dużych zmianach temperatury pracy (-60oC do +300oC). Silikony doskonale zabezpieczają przed wodą i wilgocią, są odporne na działania organicznych związków chemicznych oraz polimerów. Dostępne są w postaci płynnej, półpłynnej aż po tiksotropowe pasty. Zapewniają bardzo dobrą izolację elektryczną, posiadają zróżnicowane parametry fizyczne - twardość, kolor, lepkość, konsystencję, adhezję, rozciągliwość, przewodnictwo cieplne. Silikony są bezpieczne dla operatorów i środowiska, tylko przy niektórych preparatach ( seria acetoxy) powinno się zachować ostrożność i zaleca się wentylację.

Kleje silikonowe, znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w elektronice do:

 • Mocowania dużych komponentów na płytce
 • Zabezpieczania komponentów wrażliwych na wibracje, wstrząsy
 • Hermetyzacji części lub całości płytki warstwą powłoki ochronnej o doskonałej adhezji
 • Skutecznego odprowadzenia ciepła z komponentów
 • Wylewania uszczelek na miejscuACC Silicones oferuje:

 • Kleje uszczelniające jednoskładnikowe, utwardzane w temp. pokojowej pod wpływem wilgotności w powietrzu (RTV) oraz utwardzane ciepłem (HCR). Silikony 1 składnikowe RTV można stosować warstwę max. 10 mm, ale przy niskiej wilgotności przy niektórych systemach proces będzie trwał bardzo długo.Kleje 1 składnikowe RTV firmy ACC Silicones, mają systemy utwardzania:

 • acetoxy - do zastosowań przemysłowych, oraz ogólnego stosowania w budownictwie
 • oxime - do zastosowań przemysłowych oraz w elektronice ale nie do bezpośredniego kontaktu z miedzią
 • alkoxy i acetone nie korodujące – polecane do elektroniki
 • Nowość – kleje 2 składnikowe, wiązanie chemiczne - czas utwardzania około 1 h.
 • Kleje o dużej sile wiązania, z równocześnie dużą odpornością na rozciąganie (AS1745G, AS1745T,)
 • Kleje podwyższonym współczynniku przewodnictwa cieplnego - do 3,00 W/mKKleje silikonowe ACC Silicones w elektronice - przykładowe aplikacje :

 • AS1803 – klejenie z odprowadzeniem ciepła czujniki temperatury w samochodach
 • AS1701 – mocowanie komponentu, odprowadzenie ciepła na module automatu do gorących napojów
 • AS1722 - zabezpieczenie elektroniki na płytki w spawarce warstwą silikonu
 • AS1740 – hermetyzacja płytek elektronicznych- tzw. coating warstwą 1-3 mm
 • AS1622, AS2700 – uszczelki wylewane na miejscu do gazowej w samochodzie
 • AS1621 – uszczelka wylewana na miejscu do silniczka napędu wycieraczek samochodowych
 • AS2701 – odprowadzenie ciepła z lampy LED
Karta TDS ProduktSystemKonsystencjaKolorTwardość Shore AWytrz. na rozciąganie
mPas
Wydłużanie %Min- max. temp. pracyCzas
zastygania

Utwardzanie
25°C/ 3 mm

Przewod.
cieplne
W/mK
 1 i 2 składnikowe kleje uszczelniające RTV i HCR( temp.) , systemy alkoxy i acetone do zastosowań w elektronice ( nie powodujące korozji)         
 TDS AS1700 Alkoxy Pasta Transp. 30 2,43 545 - 50 / +200 °C 10 min 36 h 0,2
 TDS AS1701 Alkoxy Pasta Czarny 52 2,35 200 - 50 / +220 °C 3 min 24 h 0,6
 TDS AS1703 Alkoxy Pasta Transp. 34 4,60 440 - 62 / +200 °C 6 min 10 h 0,2
 TDS AS1721 Alkoxy Samopoziom. Czarny 27 1,21 320 - 50 / +200 °C 10 min ˂ 36 h 0,2
 TDS AS1723 Alkoxy Płynna Transp. 28 1 216 - 50 / +200 °C 11 min 24 h 0,2
 TDS AS1724 Alkoxy Płynna Transp. 19 1,05 240 - 62 / +200 °C 11 min 24 h 0,2
 TDS AS1725 Alkoxy Płynna Czarny  19  1,05  250   - 62 / +250 °C  11 min 24 h   0,2
 TDS AS1726 Alkoxy Płynna Transp. 36 1,52 141 - 62 / +200 °C 10 min 24 h 0,2
 TDS AS1727 Alkoxy Płynna Czarny 36 1,52 141 - 62 / +200 °C 10 min 24 h 0,2
 TDS AS1740 Alkoxy Samopoziom. Transp. 18 1,8 400 - 50 / +200 °C 18 min ˂ 72 h 0,18
 TDS AS1745G Alkoxy Pasta Szary 35 7,75 830 - 50 / +316 °C 45 min ˂ 36 h 0,2
 TDS AS1745T Alkoxy Pasta Transp. 35 6,9 775 - 50 / +200 °C 45 min ˂ 36 h 0,2
 TDS AS2700 Alkoxy Pasta 2 skł. 10:1 Szary 39 2,05 240 - 50 / +200 °C 20 min 1 h 0,3
 TDS AS2701 Alkoxy Pasta 2 skł. 10:1 Szary 65 1,9 80 - 50 / +200 °C 12 min 1 h 1,55
 TDS AS1800 Acetone Pasta Biały 35 2,2 388 - 50 / +220 °C 2 min ˂ 24 h 0,2
TDS  AS1801 Acetone Pasta Czarny 35 2 320 - 50 / +220 °C 2 min ˂ 24 h 0,2
 TDS AS1802 Acetone Samopoziom. Szary 67 3,9 103 - 50 / +220 °C 4 min ˂ 8 h 2,3
 TDS AS1803 Acetone Samopoziom. Biały 65 2,8 94 - 50 / +220 °C 4 min ˂ 8 h 1,55
 TDS AS1805 Acetone Pasta Czerwony 50 1,7 270 - 50 / +300 °C 4 min 8 h 0,2
 TDS AS1810 Acetone Pasta Czarny 35 1,81 353 - 50 / +220 °C 4 min ˂ 24 h 0,19
 TDS AS1820 Acetone Płynna Biały 30 1,1 330 - 50 / +220 °C 6 min 16 h 0,2
 TDS AS1821 Acetone Płynna Czarny 27 0,85 200 - 50 / +220 °C 10 min ˂ 24 h 0,2
 1 składnikowe kleje uszczelniające RTV ogólnego zastosowania         
 TDS AS5700 Alkoxy Pasta Biały 34 2 580 - 60 / +200 °C 15 min 24 h  
 TDS AS5701 Alkoxy Pasta Czarny 37 2,4 450 - 60 / +260 °C 10 min 24 h  
 TDS AS5702 Alkoxy Pasta Transp. 24 2,7 540 - 60 / +200 °C 15 min 24 h